Voortaan kunt u voor het programmaoverzicht naar

www.antennerotterdam.nl