exposurerotterdam is een project van de stichting WE are CONCERNed. Het project koppelt locale televisie VIDEO 2000 aan internet www.exposurerotterdam.nl.

Zowel VIDEO 2000 als www.exposurerotterdam.nl zijn initiatieven van kunstenaar Rini Biemans, die met zijn Biemans Concern werkt aan innovatieve projecten op het gebied van kunst en cultuurparticipatie, openbare ruimte en communicatie.

VIDEO 2000 produceert reeds drie jaar culturele programma's voor Rotterdam TV kan 59 - (vrijdag 20:30-21:00, zaterdag 23:30-00:30, maandag 20:30-21:00). VIDEO 2000 maakt per jaar zo'n dertig uur eigen producties. De programma's belichten de hedendaagse kunstpraktijk: kunstenaarsportretten, reportages over kunstprojecten in de openbare ruimte, het verslaan van culturele evenementen. De producties worden gemaakt door een team van freelancers ( kunstenaars) en gefinancierd middels opdrachten en vrije subsidies.

www.exposurerotterdam.nl is een breedband internetsite, waarop de 'locale content van VIDEO 2000' wordt omgewerkt naar een internetexposure (combinatie van filmpjes, geluidsfragmenten, foto's en tekst).

In Rotterdam wonen in een straal van een paar kilometer mensen met talrijke verschillende ëculturele identiteitení, mensen met familie en vrienden over de hele wereld en communicerend met de hele wereld.

Het lokale heeft een internationale orientering. In de combinatie VIDEO 2000/exposurerotterdam heeft een onderwerp twee vormen, als reportage op tv en als project op internet. Dit heet het zogenaamde 'exposurepakket', het onderwerp wordt locaal en internationaal gecommuniceerd. Door de structuur van exposurerotterdam, een netwerk van geclusterde projecten, groeit het op een organische natuurlijke manier en wordt het als vanzelf een archief en vertelt het een verhaal over Rotterdam. Vanuit allerlei invalshoeken laat exposure zien wat er in Rotterdam gebeurt. Een uitzending op TV is voorbij na uitzending, kan hooguit herhaald worden. Een project op exposurerotterdam blijft als een spoor aanwezig op internet.

Momenteel zijn we druk doende de site in de steigers te zetten en zoeken we financiering/onderwerpen/partners om exposurepakketten vorm te geven. Immers het op deze manier verslaan van evenementen heeft enorme communicatieve potentie.

Wij willen de site ontwikkelen tot een breedbandservice voor cultureel Rotterdam, met andere woorden, de plek op internet waar de wereld kennis kan nemen van wat er op cultureel gebied in Rotterdam gebeurt. Op deze manier hoeft een instelling niet zelf audiovisuele content voor hun site te genereren, maar kunnen eenvoudig een abonnement nemen op exposurerotterdam, wij verzorgen de snelle verbinding, genereren content en ondersteunen de communicatie van project/evenement/instelling via internet en via de locale televisie. (de exposurepakketten)

artistieke coordinatie: Rini Biemans
artdirector: Oscar Langerak
webmaster: Peter de Groot
ontwerper: Jochem Tames
zakelijke coordinatie: Marlene Vreeke

reacties info@exposurerotterdam.nl